performance documentation images

 

ENGLISH

ointment is an itinerant collective of artists working in Live and interdisciplinary Art practices, based in West Wales.

An artist-led initiative that has grown from our wish to produce and show work within and relating to aspects of our locale; ointment events explore unique responses to current environmental and rural change in conversation with a growing audience. We constantly aim to develop a place-sensitive language of ideas and images in rural and agricultural sites.

ointment has a core of four artists, for each event we invite new contributors from within and without West Wales. An important objective of our group is to foster sustainable opportunities particularly for contemporary time based art, in the region.

In 2005 ointment took part in a two week residency in Quebec. This project, Marcheurs des Bois was the return leg of the crwydro project. Details about the project, documentation of the show and information and images of the artists' process are available at the Marcheur des Bois mini-site. Details on the Crwydro/Wander residency are available at: www.ointment.org.uk/crwydro/

 

CYMRAEG

Grwp o artistiaid teithiol yng Ngorllewin Cymru sy'n gweithio mewn arferion Celf byw a rhyngddisgyblaethol yw ointment.

Menter yn cael ei harwain gan artistiaid yw hon sydd wedi tyfu o'n dymuniad i gynhyrchu ac arddangos gwaith o fewn ac yn ymwneud ag agweddau ar ein bro; mae digwyddiadau ointment yn archwilio ymatebion unigryw i newidiadau amgylcheddol a gwledig presennol trwy drafod gyda chynulleidfa gynyddol. Ceisiwn yn gyson ddatblygu iaith o syniadau a delweddau sy'n sensitif i le mewn safleoedd gwledig ac amaethyddol.

Mae gan ointment graidd o bedwar artist, ac ar gyfer pob digwyddiad byddwn yn gwahodd cyfranwyr newydd o Orllewin Cymru a thu hwnt. Un o amcanion pwysig ein grwp yw meithrin cyfleoedd cynaliadwy, yn enwedig ar gyfer celfyddyd gyfoes seiliedig ar amser yn yr ardal.

Yn ddiweddar, cynhaliodd ointment gwrs preswyl tair wythnos yng Ngorllewin Cymru. Mae manylion am gwrs preswyl Crwydro/Wander ar gael yn www.ointment.org.uk/crwydro/